Dienst justitiële Inrichtingen   dejeugdinrichting.nl

Hoe gaat het er aan toe in een justitiële jeugdinrichting? Daar hebben zowel ouders als kinderen vaak geen beeld bij. Daarom bouwden we deze virtuele inrichting ‘Kansrijk’. Kies je character en ga het ontdekken… Via interactieve filmpjes, foto’s en audio kom je alles te weten.

DJI site DJI site DJI site DJI site