Gemeente Amsterdam   campagne

Amsterdam Zuidoost kent een aantal wijken waar laaggeletterdheid zeer hoog is. Een belemmering voor veel aspecten in het leven. Uit gesprekken die we met de doelgroep voerden bleek dat het leren van de Nederlandse taal geen prioriteit heeft, het dealen met de dagelijkse problemen is belangrijker. ‘Het leven wordt makkelijker met Nederlandse taal’ werd daarom het uitgangspunt voor communicatie – vertaald naar verschillende levensdomeinen. We starten met ‘taal & werk’. Communicatie moet aansporen tot aanmelding bij Tip (taalinformatiepunt) om gratis Nederlands te leren en meteen gecoacht te worden naar werk. Persoonlijk en laagdrempelig. 

We laten herkenbare werksituaties zien in hele simpele animaties waarbij werk vinden en houden makkelijker wordt met Nederlandse taal en sporen aan contact op te nemen met Tip. En als het leven makkelijker wordt met Nederlandse taal moeten we het ook makkelijker maken om Nederlands te leren. Bijvoorbeeld door Nederlandse Taal TV via lokale (doelgroepspecifieke) zenders, waarbij bijvoorbeeld een cultuurspecifiek fenomeen als toneel gebruikt wordt om werksituaties te verbeelden gekoppeld aan taalles, waar succesverhalen van taalleerders gedeeld kunnen worden en (lokale) werkgevers het belang van Nederlandse taal voor het vinden en houden van werk uit kunnen dragen.

We richten ons op bewustwording, registratie en gericht op omstanders. De campagne is vertaald en kom je makkelijk tegen; in het OV, bij de kapper, supermarkt, school, het theehuis, de kerk, huisarts of buurthuis. Sleutelfiguren worden ingezet om via Whatsapp de commercials binnen hun achterban te verspreiden. We proberen ook de barrières weg te nemen die mensen weerhouden om zich aan te melden zoals; schaamte, alleen naar taalles moeten, of dat er geen taalles in je buurt zou zijn. 

bureau: The X Culture Club
klant: tip Taalinformatiepunt – Masterplan Zuidoost (Gemeente Amsterdam)
strategie: Wendy Hesseling
concept: Anilda da Cruz (The X Culture Club)
illustraties/animaties/huisstijl: Anilda da Cruz
animeren: De animatier
audio: Soundcircus

veilig werken

groei

digibeet

flyer
poster