Tip - Taalinformatiepunt   Gemeente Amsterdam

Amsterdam Zuidoost kent een aantal wijken waar laaggeletterdheid zeer hoog is. Een belemmering voor veel aspecten in het leven. Zoals bijvoorbeeld werk vinden en houden. Uit gesprekken die we met de doelgroep voerden bleek dat het leren van de Nederlandse taal geen prioriteit heeft, het dealen met de dagelijkse problemen is belangrijker. ‘Het leven wordt makkelijker met Nederlandse taal’ werd daarom het uitgangspunt voor communicatie – vertaald naar verschillende levensdomeinen. En als het leven makkelijker wordt met Nederlandse taal moeten we het ook makkelijker maken om Nederlands te leren.

We richten ons op bewustwording, registratie en gericht op omstanders. De campagne is vertaald en kom je makkelijk tegen; in het OV, bij de kapper, supermarkt, school, het theehuis, de kerk, huisarts of buurthuis. Sleutelfiguren worden ingezet om via WhatsApp de commercials binnen hun achterban te verspreiden. We proberen ook de barrières weg te nemen die mensen weerhouden om zich aan te melden zoals; schaamte, alleen naar taalles moeten, of dat er geen taalles in je buurt zou zijn. 

strategie: Wendy Hesseling
concept: Anilda da Cruz (The X Culture Club)
illustraties/animaties/huisstijl: Anilda da Cruz
animeren: De animatier
audio: Soundcircus